• Mewujudkan sistem dan khidmat pendidikan yang terbaik melalui pengurusan yang cekap dan berkualiti, mesra dan penyayang serta dinamik dan berkesan.
    • Melahirkan atlet yang cemerlang dan gemilang dalam bidang sukan selaras dengan dasar sukan negara.
    • Melahirkan atlet yang berpencapaian akademik yang tinggi dan seiring dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
    • Memastikan kepimpinan yang sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan iaitu atlet, masyarakat dan negara/kerajaan.
    • Mewujudkan warganegara yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, rela berkorban dan saling menghormati ke  arah integrasi nasional.